معنی و ترجمه کلمه delivered به فارسی delivered یعنی چه

delivered


بازرگانى : تحويل شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها