معنی و ترجمه کلمه destroy به فارسی destroy یعنی چه

destroy


تلف کردن ،تخريب کردن ،خراب کردن ،ويران کردن ،نابود ساختن ،تباه کردن
قانون ـ فقه : معدوم کردن
علوم هوايى : انهدام
علوم نظامى : منهدم کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها