معنی و ترجمه کلمه diagram به فارسی diagram یعنی چه

diagram


نمايش ترسيمى ،دياگرام نمودار،شما،ترسيمه ،شکل راهنما،شکل هندسى ،طرح ،خط هندسى ،نمودار،نما
علوم مهندسى : تصوير
کامپيوتر : نمودار
عمران : دياگرام
معمارى : نمودار
شيمى : نمودار
روانشناسى : نمودا ر
زيست شناسى : نمودار
بازرگانى : نمودار
ورزش : نمودار
علوم هوايى : دياگرام
علوم نظامى : دياگرام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها