معنی و ترجمه کلمه distil به فارسی distil یعنی چه

distil


تقطير کردن ،تقطير شدن
علوم مهندسى : تقطير کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها