معنی و ترجمه کلمه dram به فارسی dram یعنی چه

dram


Dynamic RAM،درم( مقياس وزن رجوع شود به)drachma ،نوشانيدن ،جرعه جرعه نوشيدن
کامپيوتر : حافظه دستيابى مستقيم پويا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها