معنی و ترجمه کلمه draw به فارسی draw یعنی چه

draw


Direct Read After Write،برات کشيدن ،چک کشيدن ،مساوى ،رويارويى دو حريف در اغار( لاکراس)،حذف اسب از دور مسابقه ،کشيدن زه ،رسم کردن ،بيرون کشيدن ،دريافت کردن ،کشش ،قرعه کشيدن ،قرعه کشى
علوم مهندسى : طويل کردن کشش
کامپيوتر : خواندن مس تقيم پس از نوشتن
قانون ـ فقه : کشيدن
بازرگانى : کشيده شدن عهده
ورزش : تير در چله کمان گذاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها