معنی و ترجمه کلمه duality به فارسی duality یعنی چه

duality


همزادى ،ثنويت
شيمى : دوگانگى
روانشناسى : دوگانگى
بازرگانى : دوگانگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها