معنی و ترجمه کلمه echo check به فارسی echo check یعنی چه

echo check


بررسى صحت عمليات ارسال اطلاعات که در ان اطلاعات دريافت شده به منبع اصلى برگشت داده شده و با اطلاعات اصلى مقايسه مى شود مقابله به کمک طنين ،مقابله ،بکمک طنين
کامپيوتر : بررسى طنين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها