معنی و ترجمه کلمه pharmaceutical به فارسی pharmaceutical یعنی چه

pharmaceutical


)pharmaceutic(دارويى ،وابسته به داروسازى ،دارو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها