معنی و ترجمه کلمه paddle به فارسی paddle یعنی چه

paddle


راکت پينگ پنگ ،بيلچه ،پاروى پهن قايقرانى ،پارو زدن ،با باله شنا حرکت کردن ،دست و پا زدن ،با دست نوازش کردن ،ور رفتن ،با چوب پهن کتک زدن
کامپيوتر : دسته فرمان
معمارى : الوار اب بند
ورزش : پاروى کوتاه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها