معنی و ترجمه کلمه passing به فارسی passing یعنی چه

passing


رد شده ،گذرنده ،زود گذر،فانى ،بالغ بر،در گذشت
معمارى : گذرنده
ورزش : پاس دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها