معنی و ترجمه کلمه embed به فارسی embed یعنی چه

embed


تعبيه کردن ،جا دادن ،تو کار گذاشتن فرو کردن ،درج کردن ،کار گذاشتن ،در زمين پنهان کردن ،نشاندن ،فرو کردن ،خواباندن ،محاط کردن ،دور گرفتن ،جاسازى کردن ،جادادن ،در درون کار کردن
علوم مهندسى : محاط کردن
علوم نظامى : کاشتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها