معنی و ترجمه کلمه engaged به فارسی engaged یعنی چه

engaged


نامزد شده ،سفارش شده
قانون ـ فقه : نامزد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها