معنی و ترجمه کلمه exhibit به فارسی exhibit یعنی چه

exhibit


نمايش دادن ،درمعرض نمايش قراردادن ،ارائه دادن ،ابراز کردن
قانون ـ فقه : ضميمه

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها