معنی و ترجمه کلمه exposed به فارسی exposed یعنی چه

exposed


ظاهر شده ،بدون پوشش ،در معرض ديد،روباز،بى پناه ،در معرض نهادن ،سر راه گذشته
علوم نظامى : جناح باز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها