معنی و ترجمه کلمه express به فارسی express یعنی چه

express


اظهار کردن ،دلالت کردن بر،فهماندن صريح ،اظهارداشتن ،بيان کردن ،اداکردن ،سريع السير،سريع ،صريح ،روشن ،ابراز کردن
عمران : سريع السير
قانون ـ فقه : صريح ،ويژه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها