معنی و ترجمه کلمه fan به فارسی fan یعنی چه

fan


پروانه اتومبيل ،ملخ ،بادبزن ،باد بزن ،پروانه ،بادزن ،پنکه ،تماشاچى ورزش دوست ،باد زدن ،وزيدن بر
علوم مهندسى : ونتيلاتور
ورزش : تماشاگر
علوم هوايى : فن
علوم نظامى : بادزن ،پوشاندن پوشش کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها