معنی و ترجمه کلمه farad به فارسی farad یعنی چه

farad


فاراد،واحد گنجايش برق
علوم مهندسى : واحد ظرفيت خازن
کامپيوتر : فاراد
الکترونيک : فاراد
علوم هوايى : فاراد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها