معنی و ترجمه کلمه corrosive attack به فارسی corrosive attack یعنی چه

corrosive attack


علوم مهندسى : اغاز و توسعه خورندگى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها