معنی و ترجمه کلمه faulty به فارسی faulty یعنی چه

faulty


معيوب ،عيبناک ،ناقص ،مقصر،نکوهيده
علوم مهندسى : ناقص
قانون ـ فقه : مقصر
بازرگانى : معيوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها