معنی و ترجمه کلمه flora به فارسی flora یعنی چه

flora


فلور،کليه گياهان يک سرزمين ،گياه نامه ،الهه گل ،گيا
زيست شناسى : گيا


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها