معنی و ترجمه کلمه flora به فارسی flora یعنی چه

flora


فلور،کليه گياهان يک سرزمين ،گياه نامه ،الهه گل ،گيا
زيست شناسى : گيا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها