معنی و ترجمه کلمه foliate به فارسی foliate یعنی چه

foliate


برگدار،برگ مانند،ورقه شده ،ورقه ورقه شدن ،برگ برگ شدن ،برگ دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها