معنی و ترجمه کلمه folio به فارسی folio یعنی چه

folio


برگ ،صفحه ،دفتر يادداشت ،پوشه ياکارتن کاغذ،کتاب ورق بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها