معنی و ترجمه کلمه foreground به فارسی foreground یعنی چه

foreground


پيش صحن ،پيش صحن ،پيش نما،نزديک نما( در برابر دور نما)،منظره جلو عکس ،زمين جلو عمارت
کامپيوتر : پيش زمينه
معمارى : پيش زمينه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها