معنی و ترجمه کلمه forging به فارسی forging یعنی چه

forging


قطعه اهنگرى ،برسندان کوبيدن ،جعل سند،جعل ،تقلب
علوم مهندسى : اهنگرى
معمارى : کوره کارى
قانون ـ فقه : جعل
علوم هوايى : چکش کارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها