معنی و ترجمه کلمه four-quarter hold به فارسی four-quarter hold یعنی چه

four-quarter hold


ورزش : ضربه فنى ،ايپون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها