معنی و ترجمه کلمه fragmentary به فارسی fragmentary یعنی چه

fragmentary


تکه تکه ، )=fragmental(پاره پاره ،جزء جزء،شکسته ،ريز شده ،ناقص
روانشناسى : چندپاره
علوم نظامى : پاره پاره

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها