معنی و ترجمه کلمه fragmentary به فارسی fragmentary یعنی چه

fragmentary


تکه تکه ، )=fragmental(پاره پاره ،جزء جزء،شکسته ،ريز شده ،ناقص
روانشناسى : چندپاره
علوم نظامى : پاره پاره


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها