معنی و ترجمه کلمه gable به فارسی gable یعنی چه

gable


جناقى ،سنتورى ،سرپناه سه گوش ،سقف سراشيب از دو سمت ،سه گوشى کنار شيروانى ،ديوار کنارى
علوم مهندسى : سه گوش بالاى پنجره يا کنار شيروانى
معمارى : لچکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها