معنی و ترجمه کلمه gait به فارسی gait یعنی چه

gait


خرامش ،راه رفتن ،(در اسب )يورتمه روى ،گام برداشتن ،قدم زدن ،خراميدن
روانشناسى : شيوه راه رفتن
ورزش : طرز حرکت پاهاى اسب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها