معنی و ترجمه کلمه gemini به فارسی gemini یعنی چه

gemini


التوام ،(نج ).برج جوزا،توام ،دو پيکر
نجوم : توامان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها