معنی و ترجمه کلمه gestalt به فارسی gestalt یعنی چه

gestalt


گشتالت( هيات)،تشکيل و ترکيب چندعامل يا پديده فيزيکى وحياتى و روانشناسى براى انجام کار واحدو دست داده جزئى از کل شوند،معين بطوريکه اجزاء ان خواص مختصه خودراازطرح و يا شکلى که از اين ترکيب بدست ايد
روانشناسى : گشتالت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها