معنی و ترجمه کلمه نصیب و قسمت به انگلیسی نصیب و قسمت یعنی چه

نصیب و قسمت

destiny

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها