معنی و ترجمه کلمه glaze به فارسی glaze یعنی چه

glaze


لعاب شيشه ،مهره ،برق ،پرداخت ،لعابى کردن ،لعاب دادن ،براق کردن ،صيقل کردن ،بى نور و بيحالت شدن(درگفتگوى ازچشم)
علوم مهندسى : شيشه انداختن
عمران : لعاب شيشه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها