معنی و ترجمه کلمه glazier به فارسی glazier یعنی چه

glazier


شيشه بر،شيشه گر
علوم مهندسى : شيشه بر
عمران : شيشه بر
معمارى : شيشه بر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها