معنی و ترجمه کلمه goal box به فارسی goal box یعنی چه

goal box


روانشناسى : جعبه هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها