معنی و ترجمه کلمه آسیاب غلات به انگلیسی آسیاب غلات یعنی چه

آسیاب غلات

gristmill


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها