معنی و ترجمه کلمه gosseneck به فارسی gosseneck یعنی چه

gosseneck


علوم مهندسى : دوخم

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها