معنی و ترجمه کلمه graze به فارسی graze یعنی چه

graze


مسير تراشنده ،نزديک به زمين ،تير تراش ،تغذيه کردن از،چريدن ،خراش ،خراشيدن ،گله چراندن
علوم نظامى : زمين ،اتش تراش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها