معنی و ترجمه کلمه grill به فارسی grill یعنی چه

grill


سيخ شبکه اى ،گوشت کباب کن ،روى سيخ يا انبر کباب کردن ،بريان کردن ،عذاب دادن ،پختن ،بريان شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها