معنی و ترجمه کلمه grille به فارسی grille یعنی چه

grille


)grill(پنجره مشبک ،شبکه ،پنجره کوچک بليط فروشها( در سينما و غيره)
الکترونيک : پنجره بلندگو
معمارى : شبکه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها