معنی و ترجمه کلمه hack به فارسی hack یعنی چه

hack


ضربه خطاى دست به بازوى حريف ،لگد زدن عمدى در رگبى ،کلنگ ،سرفه خشک وکوتاه ،چاک ،برش ،شکافى که بر اثر بيل زدن يا شخم زده ايجاد ميشود،ضربه ،ضربت ،بريدن ،زخم زدن ،خردکردن ،بيل زدن ،اسب کرايه اى ،اسب پير،درشکه کرايه ،نويسنده مزدور،جنده
معمارى : کلنگ دو سر
ورزش : ضربه ناشيانه تنيس راندن اسب بصورت تفريحى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها