معنی و ترجمه کلمه he does not know french به فارسی he does not know french یعنی چه

he does not know french


او زبان فرانسه نميداند،فرانسه بلد نيست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها