معنی و ترجمه کلمه آدم بد باطن و خوش ظاهر به انگلیسی آدم بد باطن و خوش ظاهر یعنی چه

آدم بد باطن و خوش ظاهر

whited

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها