معنی و ترجمه کلمه جمع شدگى به انگلیسی جمع شدگى یعنی چه

جمع شدگى

concentration
condensation
puchery
pucker


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها