معنی و ترجمه کلمه sampling به فارسی sampling یعنی چه

sampling


نمونه بردارى ،نمونه گيرى ،نمونه گيرى ،نمونه بردارى ،مزه کردن
علوم مهندسى : نمونه گيرى
کامپيوتر : نمونه بردارى
عمران : نمونه بردارى
معمارى : برداشت نمونه
زيست شناسى : نمونه بردارى
بازرگانى : نمونه گيرى
علوم نظامى : نمونه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها