معنی و ترجمه کلمه sampling error به فارسی sampling error یعنی چه

sampling error


اشتباه نمونه گيرى
معمارى : خطاى نمونه گيرى
روانشناسى : خطاى نمونه گيرى
بازرگانى : خطاى نمونه گيرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها