معنی و ترجمه کلمه ریشه دار به انگلیسی ریشه دار یعنی چه

ریشه دار

barbate
ciliate
ciliolated
fibrous
filose
fimbrial
fimbriate
frilled
fringed
rooted
rooty
stubby
thrum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها