معنی و ترجمه کلمه hierarchic به فارسی hierarchic یعنی چه

hierarchic


وابسته به سلسله مراتب ورياست


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها