معنی و ترجمه کلمه high-pass به فارسی high-pass یعنی چه

high-pass


علوم مهندسى : بالا گذر
علوم هوايى : بالاگذر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها