معنی و ترجمه کلمه holly به فارسی holly یعنی چه

holly


(گ.ش ).راج ،درخت راج ،خاص( از جنس)Ilex

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها